Dagens datum:
 
»Start    »Utbildning    »Lösningsfokus    »KASAM    »Användning    »Reteaming    »Metod    »Referenser    »Företaget    »Kontakt    
       
  Lösningsfokuserat arbetssätt

Det är en metod och ett förhållningssätt som medverkar till att skapa lösningar istället för låsningar. Det sker i ett samspel och i en konstruktiv dialog mellan parterna, där fokus ligger på att tänka hur man vill ha det och vad som skulle kunna finnas istället för problemet.  Parterna samskapar istället kring vilka lösningar och mål som finns samt vad som redan nu fungerar och arbetar tillsammans kring olika vägar för att nå målet.

Det lösningsfokuserade förhållningssättet bygger på en tilltro till att alla människor har förmåga till att kunna ha egna lösningar på sina problem. Metoden är strukturerad och kännetecknas av enkelhet. Läs mer om detta under rubriken ”Lösningsfokus”.

Kontakta Solutionfocus för att lära er att arbeta lösningsfokuserat. Utbildningarna vänder sig till alla som arbetar med människor i olika positioner och som är intresserade av att utveckla kommunikation och dialog på ett konstruktivt sätt. Läs mer om detta under rubrikerna ”Användning" och "Utbildning".

Solutionfocus (Elisabeth Gråne) har genomgått utbildning med Ben Furman och är licencierad reteamingcoach. (www.reteaming.nu)

Ta tillfället och lär dig en användbar samtalsmetodik och få konkreta verktyg, tips och idéer med dig!

Vill du veta mer om lösningsfokuserat arbetssätt och våra utbildningar, kontakta Elisabeth Gråne per telefon 070-367 73 41 eller info@solutionfocus.se.

Välkommen till Solutionfocus!


Läs mer

» AB Life Solutions i Sverige
» Villa Vi Gruppen HVB


Solutionfocus i Mora AB
Beriholsvägen 87
792 91 MORAinfo@solutionfocus.se
www.solutionfocus.se


070-367 73 41