Dagens datum:
 
»Start    »Utbildning    »Lösningsfokus    »KASAM    »Användning    »Reteaming    »Metod    »Referenser    »Företaget    »Kontakt    
       
  Reteaming och dubbelstjärnan

Solutionfocus  (Elisabeth Gråne) har genomgått utbildning med Ben Furman och är licencierad reteamingcoach. (www.reteaming.nu)

Detta lösningsfokuserade och socialpsykologiskt interaktionistiska arbetssätt har präglat vårt arbetssätt både praktiskt och teoretiskt i de utbildnings- och handledningsinsatser som genomförts. Som utbildad reteamingcoach kan vi hjälpa individer och grupper att komma vidare i olika situationer. Det finns ett pedagogiskt och strukturerat material som vi använder oss av.

Reteaming stärker samarbetet mellan människor och främjar positiva förändringar i olika sammanhang. Det främjar teamarbete efter organisatoriska förändringar och det hjälper människor att bemästra mänskliga problem på ett konstruktivt och skapande sätt.

Dubbelstjärnan är ett kunskaps- och utbildningsprogram. Det är bland annat ett verktyg för att utveckla arbetsgemenskapen och för att förhindra utmattning och utbrändhet i organisationer. Det omfattar de åtta viktigaste faktorerna som mest påverkar människors psykiska välbefinnande, deras ömsesidiga interaktion och förmåga att skapa bra atmosfär på arbetsplatser och i privatlivet.

För mer information samt bokning av utbildning i reteaming eller dubbelstjärnan, kontakta Elisabeth Gråne per telefon 070-367 73 41 eller info@solutionfocus.se.


Läs mer

» Reteaming
» Dubbelstjärnan


Solutionfocus i Mora AB
Beriholsvägen 87
792 91 MORAinfo@solutionfocus.se
www.solutionfocus.se


070-367 73 41