Dagens datum:
 
»Start    »Utbildning    »Lösningsfokus    »KASAM    »Användning    »Reteaming    »Metod    »Referenser    »Företaget    »Kontakt    
       
  Användning

Det lösningsfokuserade arbetssättet är användbart inom många områden. Det är ett framgångsrikt sätt att kommunicera som gör att processen går vidare istället för att fastna. Effekten blir att människor tar ett större ansvar för sin del av arbetet. Det är viktigt att det blir en bra fördelning av ansvaret i processen, eftersom det minskar risken för utbrändhet.

Oavsett om man arbetar i en arbetsledande funktion eller med myndighetsutövning, som handläggare eller behandlare eller med barn så är man beroende av att hitta vägar till olika lösningar i situationer som uppstår. När man arbetar lösningsfokuserat så blir spelplanen större, eftersom fler aktiva ”spelare” också kan bidra med konstruktiva tankar. Det gäller bara att släppa in alla ”spelare” på planen och ta vara på de resurser som finns.

Det som kännetecknar lösningsfokuserat arbetssätt är att det går snabbare att komma vidare. Människor känner sig respekterade och lyssnade på. Det skapas en större delaktighet och därigenom ett större ansvarstagande för de lösningar som man kommer fram till.

Det är ekonomiskt att arbeta lösningsfokuserat. Man sparar både tid och resurser. Eftersom man arbetar mot något man tillsammans kommit fram till så fokuserar man också på det som är relevant och angeläget. Idag när resurserna ständigt krymper och tiden inte räcker till så är det oerhört viktigt för alla inblandade parter att man fokuserar på det som leder framåt. Tiden är dyrbar och den går inte i repris, så det gäller att använda den tid man har på ett så bra sätt som möjligt.

Rent personalekonomiskt är det en besparing att arbeta lösningsfokuserat. Många berättar om den avlastning man upplevt när engagemang och ansvar ökar hos den man samtalar med. Det är också en rolig metod eftersom människor blir glada av att leta efter det som fungerar och man kommer på lösningar som man inte tänkt på tidigare.

Ni är välkomna att kontakta Elisabeth Gråne per telefon 070-367 73 41 eller info@solutionfocus.se för vidare diskussioner om vad som kan vara aktuellt för just er.

Läs vidare om olika användningsområden under rubriken Läs mer...


Läs mer

» Ledarskap
» Coaching
» Psykiatrin
» Handläggning
» Rehabilitering


Solutionfocus i Mora AB
Beriholsvägen 87
792 91 MORAinfo@solutionfocus.se
www.solutionfocus.se


070-367 73 41