Dagens datum:
 
»Start    »Utbildning    »Lösningsfokus    »KASAM    »Användning    »Reteaming    »Metod    »Referenser    »Företaget    »Kontakt    
       
  Utbildning

Solutionfocus genomför utbildningar på beställning av olika uppdragsgivare. Utbildningarna har ett grundläggande lösningsfokuserat innehåll och sedan skräddarsyr vi dem utifrån det behov som ni har. De olika tillämpningsdiskussionerna och övningarna ger den specifika inriktningen i utbildningen.

Solutionfocus erbjuder också handledning och uppföljande återkoppling efter genomförda utbildningar. Det är mycket uppskattat eftersom det ger stora möjligheter att komma igång och få feedback när man vill börja arbeta lösningsfokuserat efter utbildningen. Erfarenheten visar att detta är mycket effektivt och uppskattat.

Specialinriktade utbildningar där chefer och arbetsledare kan lära sig arbeta lösningsfokuserat är också mycket efterfrågade. Idag när arbetsgivarens personalansvar ökar och kostnaderna stiger, så ökar också behovet att hitta nya vägar för att arbeta med bland annat rehabilitering och medarbetarsamtal.

Antal dagar för grundutbildningen varierar beroende på hur omfattande innehåll man vill ha. Det kan vara allt från en översikt till att ingående lära sig det lösningsfokuserade arbetssättet mer detaljerat. Rekommendationen är minst fyra dagar för då hinner vi gå genom grundfilosofi, förhållningssätt, samtalsmetodik, teoretisk grund samt att arbeta med olika tillämpningsövningar för att träna det vi lärt oss.

Solutionfocus är licensierad reteamingcoach hos Ben Furman och erbjuder också utbildning i reteaming enligt Ben Furmans modell. Läs mer under rubriken ”Reteaming”.

För mer information samt bokning av utbildning, kontakta Elisabeth Gråne per telefon 070-367 73 41 eller info@solutionfocus.se.


Läs mer

» Fördjupningsutbildning
» Handledning
» Samtalsledare (internt inom den egna organisationen)
» Reteaming
» Organisationer och arbetsgrupper
» Information
» Föreläsning
» Psykiatrin
» Rehabiliteringsarbete
» KASAM och Salutogenes
» Lösningsfokuserat ledarskap
» Grundutbildning lösningsfokuserat arbetssätt


Solutionfocus i Mora AB
Beriholsvägen 87
792 91 MORAinfo@solutionfocus.se
www.solutionfocus.se


070-367 73 41