Dagens datum:
 
»Start    »Utbildning    »Lösningsfokus    »KASAM    »Användning    »Reteaming    »Metod    »Referenser    »Företaget    »Kontakt    
       
  Metod

Det grundläggande i samtliga utbildningar och i samtliga handledningssituationer är att utbildningsledaren eller handledaren själv arbetar lösningsfokuserat. Det innebär att man har en stor interaktion i utbildnings- eller handledningssituationen. Stor vikt läggs på deltagarnas behov och önskemål.

Man utgår själv från den lösningsfokuserade modellen som utbildare/handledare och  i arbetet med grupper eller enskilt. Det innebär att man är noga med att bygga plattformen, skapa mål tillsammans med deltagaren/deltagarna. Man arbetar med att hitta  resurser för att stärka det som redan fungerar. Man arbetar med beröm och uppmuntran. Det skapar glädje och ger energi till den fortsatta utbildningen eller handledningen.

Genom att arbeta utifrån detta pedagogiska upplägg kommer deltagarna att få en ökad självinsikt och få fler verktyg att använda i sitt arbete. Deltagarna får även en större insikt i det de redan nu gör som fungerar och kan utveckla ännu mera. Genom att lyfta fram och titta på skillnader utifrån olika frågeställningar får man också fram de utvecklingsområden som finns, framför allt, deltagarna kan själva formulera sina behov utifrån de insikter detta ger. Därigenom skapas en ökad delaktighet i den egna processen.

Genom att varva föreläsningar med olika aktiviteter och övningar skapas en integrering av den teoretiska kunskapen med praktiska färdigheter.
Solutionfocus i Mora AB
Beriholsvägen 87
792 91 MORAinfo@solutionfocus.se
www.solutionfocus.se


070-367 73 41