Dagens datum:
 
»Start    »Utbildning    »Lösningsfokus    »KASAM    »Användning    »Reteaming    »Metod    »Referenser    »Företaget    »Kontakt    
       
  Villa Vi Gruppen HVB
Vårt nystartade hem för vård- och boende kommer att erbjuda möjlighet till placering av totalt 16 ungdomar i åldern 15-21 år. Verksamheten tar inte emot ungdomar med utvecklad drogproblematik och/eller utvecklad kriminalitet. Vi kommer att öppna i början av 2015 (februari-mars) och välkomnar kommuner att redan nu kontakta oss vid förfrågningar.

Besök VillaViGruppen på www.villavigruppen.se

Läs mer

» AB Life Solutions i Sverige
» Villa Vi Gruppen HVB


Solutionfocus i Mora AB
Beriholsvägen 87
792 91 MORAinfo@solutionfocus.se
www.solutionfocus.se


070-367 73 41