Dagens datum:
 
»Start    »Utbildning    »Lösningsfokus    »KASAM    »Användning    »Reteaming    »Metod    »Referenser    »Företaget    »Kontakt    
       
  KASAM och Salutogenes

KASAM 
Känsla Av SAMmanhang är en teori som Aaron Antonovsky har skapat. Den bygger på att fokusera på friskfaktorer (salutogena) och att söka efter det som fungerar i olika sammanhang.

Tre grundläggande begrepp:

Begriplighet är att begripa och förstå det sammanhang man befinner sig i och det man gör i olika sammanhang. Att tappa begripligheten är en av människans största fasor.

Hanterbarhet är bland annat vanor/ritualer vi har/gör varje dag, stora som små. Att förstå människors vanor/ritualer är koden in till en människa.

Meningsfullhet är det som är den viktigaste faktorn för människor. Vi väljer det vi tror är mest meningsfullt för oss. Vi gör aldrig något som är helt meningslöst för oss.

Fördjupad kunskap i KASAM och salutogenes är användbart när du vill arbeta lösningsfokuserat. Utbildning i KASAM och salutogenes kan  ha följande innehåll: det salutogena hälsoperspektivet, KASAM i arbetslivet, KASAM i samhällsperspektiv, salutogen utveckling och salutogent ledarskap.

För ytterligare information eller bokning av utbildning, kontakta Elisabeth Gråne per tel. 070-367 73 41 eller info@solutionfocus.se.


Läs mer

»
» Utbildning i KASAM.


Solutionfocus i Mora AB
Beriholsvägen 87
792 91 MORAinfo@solutionfocus.se
www.solutionfocus.se


070-367 73 41