Dagens datum:
 
»Start    »Utbildning    »Lösningsfokus    »KASAM    »Användning    »Reteaming    »Metod    »Referenser    »Företaget    »Kontakt    
       
  Reteaming

Vad är reteaming?

Reteaming är ett utvecklingsprogram som på ett inspirerande sätt hjälper arbetsgrupper att sätta upp och nå mål.

Reteaming är självmotiverande och roligt att arbeta med. De ändamålsenliga uppgifterna stärker lagandan och främjar samarbetet samtidigt som de hjälper arbetsgrupper att utvecklas i den riktning de själva valt.

Termen reteaming användes ursprungligen för att tala om det lösningsfokuserade arbete man gjorde i olika företag för att sammansvetsa nyskapade team efter att genomgående organisationsförändringar ägt rum.

Reteaming har visat sig vara ett program som på ett engagerande sätt:

  • stärker samarbetet mellan arbetskamrater
  • förbättrar stämningen i arbetsgruppen
  • ökar motivation och engagemang kring gemensamma mål
  • lär ut positivt tänkande och det kreativa lösningsfokuserade arbetssättet
  • främjar teamarbete efter organisatoriska förändringar
  • utökar arbetskamraters ömsesidiga respekt för varandra
  • hjälper människor att bemästra mänskliga problem på ett konstruktivt och skapande sätt


För att genomföra reteaming utarbetas en reteamingplan tillsammans med en utbildad coach. Arbetsgruppen behöver avsätta minst tre halvdagar. Den första halvdagen ägnas bl.a. åt att förvandla problem till mål, att hitta ett gemensamt mål och att öka motivationen för att arbeta mot det mål arbetsgruppen valt att jobba med. Den andra halvdagen ägnas åt att öka tron på att målet är realistiskt. Gruppen utreder sina resurser och ökar medvetenheten om de framsteg som redan gjorts. Under den tredje halvdagen förstärks arbetsgruppens positiva utveckling genom att fokusera på de framsteg som ägt rum och bekräfta de bidrag som var och en givit för att främja målet.

MER INFORMATION OM reteaming

Reteaming vänder sig till företag, organisationer och individer genom ett internationellt nätverk av reteaming-coacher, som är utbildade och godkända av reteaming International.

Om Du vill veta mer om reteaming och finna ytterligare information om reteaming-coacher eller representanter i Norden, titta gärna på vår internationella websida www.reteaming.com

BEN FURMAN OCH TAPANI AHOLA

Utvecklare av reteaming, psykiatern Ben Furman och socialpsykologen Tapani Ahola, är internationellt uppmärksammade lärare av lösningsfokuserad psykologi. De driver Korttidsterapi-institutet i Finland och har skrivit ett flertal böcker. I vår Web-shop hittar du böckerna.

Om du vill utbilda dig till reteaming-coach måste Du gå en utbildning med Ben Furman och göra ett skriftligt examensarbete som visar att Du behärskar arbetsmaterialet och förstår de tankar som ligger bakom. Efter genomförd kurs och "examensarbete" får Du en licens som är ett bevis på att Du självständigt kan arbeta med reteaming. En licensierad coach kan köpa arbetsmaterial till ett reducerat pris. Arbetsmaterialet är en förutsättning för att bedriva reteaming, man har också tillgång till viss support via internet.

Reteaming har en internationell spridning. Utbildade och auktoriserad reteaming coacher finns i flera länder och reteaming arbetsböcker och annat material finns för närvarande att köpa bl. a. på svenska, danska, norska, finska, engelska, och tyska.

Representant för reteaming i Sverige är Verti AB, Stefan Görson tel/fax 08-51240122 alt. e-mail: info@verti.se


Läs mer

» Reteaming
» Dubbelstjärnan


Solutionfocus i Mora AB
Beriholsvägen 87
792 91 MORAinfo@solutionfocus.se
www.solutionfocus.se


070-367 73 41