Dagens datum:
 
»Start    »Utbildning    »Lösningsfokus    »KASAM    »Användning    »Reteaming    »Metod    »Referenser    »Företaget    »Kontakt    
       
  Utbildning i KASAM.

Två till tre dagars fördjupning i KASAM ger en djupare förståelse för det lösningsfokuserade arbetssättets betydelse i arbete med människor i olika situationer. Det ger ytterligare samtalsverktyg och redskap i arbetet. Det är till stor nytta i arbete med klienter, patienter och kunder, i nätverk och samverkan samt i det interna arbetet, exempelvis i arbetsgrupper och i arbetslag. Det är en viktig kunskap som främjar ett utvecklings- och förändringsarbete i positiv riktning. Fördjupning i KASAM är ett naturligt nästa steg efter utbildningen i lösningsfokuserat arbetssätt.

Innehåll:

- Genomgång av teorin om KASAM och viktiga begrepp.

- Fördjupning av begreppen begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet.

- KASAM som mätinstrument.

- Mitt eget KASAM.

- Hälsofrämjande arbete (långtidsfriskhet) och KASAM.

- Salutogent nätverksarbete.

- Salutogena samtal.

- Lösningsfokuserat arbetssätt och KASAM.

Utbildningen ligger på 2-3 dagar. Teori och praktiska övningar kommer att varvas med diskussioner under dagarna. För ytterligare information och diskussion om upplägg av utbildningen, var vänlig kontakta Elisabeth Gråne, tel. 070-36 77 341 eller info@solutionfocus.se.


Läs mer

»
» Utbildning i KASAM.


Solutionfocus i Mora AB
Beriholsvägen 87
792 91 MORAinfo@solutionfocus.se
www.solutionfocus.se


070-367 73 41