Dagens datum:
 
»Start    »Utbildning    »Lösningsfokus    »KASAM    »Användning    »Reteaming    »Metod    »Referenser    »Företaget    »Kontakt    
       
  Handledning

Handledning är ett tillfälle då man enskilt eller i grupp träffar en handledare för att utveckla och stimulera yrkeskunnandet men också för att få positiv återkoppling för det arbete man har gjort. Det är under handledningen man tillsammans reflekterar och samtalar kring viktiga områden som förhållningssätt och värdegrund. Det är också under handledningen man tillsammans kan komma fram till konkreta och praktiska moment för att föra arbetet framåt i konstruktiv anda.

Handledningens utgångspunkt är att titta på vad som fungerar och fokusera på de styrkor som finns. Med den lösningsfokuserade metodiken som grund fokuserar man på mål och vilka lösningar som kan skapas i olika situationer. I handledningen utgår man alltid från att den/de som får handledning har resurser, kompetens och viktiga egna erfarenheter.

Handledarens viktigaste uppgift är att lyfta fram detta och vara en samtalspartner med den/de handledda för att skapa de lösningar som man önskar i den aktuella situationen.

Lösningsfokuserad handledning innebär att arbetsgrupper får möjlighet att utveckla sin kompetens. Det blir ochså ett viktigt tillfälle för eftertanke och reflektion, vilket är oerhört viktigt i tider då beslut ofta ska fattas på kort tid. Medarbetare, kunder eller klienter märker ofta ganska tydligt då deras chef, handläggare eller beslutsfattare har påbörjat en lösningsfokuserad handledning eftersom man snabbare kan komma fram till gemensamma lösningar i olika situationer.

Handledning bör ske med regelbundenhet. Uppdragen i handledningen varierar utifrån behovet. Exempel på uppdrag kan vara ärendehandledning, situationshandledning, nya perspektiv i "gamla" ärenden eller relationen chef - medarbetare, för att nämna något. Många arbetsgrupper följer upp utbildningen i lösningsfokuserat arbetssätt med handledning. för att skapa möjlighet att praktisera det lösningsfokuserade arbetssättet i vardagen.

För att kunna producera måste man reflektera.

För ytterligare information eller bokning av handledning, kontakta Elisabeth Gråne per tel. 070-367 73 41 eller info@solutionfocus.se.


Läs mer

» Fördjupningsutbildning
» Handledning
» Samtalsledare (internt inom den egna organisationen)
» Reteaming
» Organisationer och arbetsgrupper
» Information
» Föreläsning
» Psykiatrin
» Rehabiliteringsarbete
» KASAM och Salutogenes
» Lösningsfokuserat ledarskap
» Grundutbildning lösningsfokuserat arbetssätt


Solutionfocus i Mora AB
Beriholsvägen 87
792 91 MORAinfo@solutionfocus.se
www.solutionfocus.se


070-367 73 41