Dagens datum:
 
»Start    »Utbildning    »Lösningsfokus    »KASAM    »Användning    »Reteaming    »Metod    »Referenser    »Företaget    »Kontakt    
       
  Information

Solutionfocus kan hålla information om lösningsfokuserat arbetssätt på er arbetsplats eller i er grupp. Syftet med en informationen kan till exempel vara att ni lättare kan ta ställning till om ni vill gå vidare med en utbildning. Ni kanske har hört talas om lösningsfokuserat arbetssätt eller någon önskar att ni ska ha en utbildning på arbetsplatsen, men ni är osäkra på vad det handlar om.

Informationen ger er en övergpipande  kunskap om lösningsfokuserat arbetssätt, bakgrund, metod och användningsområden. Under informationen är det viktigt att det avsätts tid för frågor och diskussion om innehållet i informationen.

Många arbetsplatser har börjat med ett informationsmöte innan man bestämmer sig för att gå vidare med en utbildningsinsats för personalen. Fördelen är att personalen är delaktig i den kommande utbildningen och att man har ett beslutsunderlag för att ta ställning till om att lära sig mer om lösningsfokuserat arbetssätt 

För ytterligare information eller bokning av information, kontakta Elisabeth Gråne per tel. 070-367 73 41 eller info@solutionfocus.se.


Läs mer

» Fördjupningsutbildning
» Handledning
» Samtalsledare (internt inom den egna organisationen)
» Reteaming
» Organisationer och arbetsgrupper
» Information
» Föreläsning
» Psykiatrin
» Rehabiliteringsarbete
» KASAM och Salutogenes
» Lösningsfokuserat ledarskap
» Grundutbildning lösningsfokuserat arbetssätt


Solutionfocus i Mora AB
Beriholsvägen 87
792 91 MORAinfo@solutionfocus.se
www.solutionfocus.se


070-367 73 41