Dagens datum:
 
»Start    »Utbildning    »Lösningsfokus    »KASAM    »Användning    »Reteaming    »Metod    »Referenser    »Företaget    »Kontakt    
       
  Rehabiliteringsarbete

Det finns olika former av rehabilitering och människors behov av rehabiliteringsinsats varierar beroende på hur individens situation ser ut. Många olika yrkeskategorier arbetar inom olika rehabiliteringsinstitut eller verksamheter inom stat-, kommun- och landsting med att hjälpa individer tillrätta i olika situationer. Vilken är den gemensamma nämnaren för alla dessa former av rehabilitering? Det är samtalet. I samtalet kommer man fram till vilken form av rehabilitering som är aktuell. Man bestämmer målet för den aktuella rehabiliteringsinsatsen och man diskuterar det praktiska genomförandet. Kundens/patientens motivation är den viktigaste faktorn i samarbetet.

Några exempel på olika former av rehabilitering: Fysisk rehabilitering, medicinsk rehabilitering, psykisk rehabilitering, social rehabilitering, rehabilitering från spel och missbruk samt arbetslivsinriktad rehabilitering. Människor kan en komplex bild där flera av dessa former av rehabilitering kan vara aktuell över olika tidsperioder.

Utbildning i lösningsfokuserat arbetssätt,  med in riktning mot rehabilitering, kan ha följande innehåll:

Förhållningssätt och grundfilosofi, teoretisk bakgrund, samtalsmodeller i teori och praktisk tillämpning, systemisk intervjumetodik, hantering av olika samtalsrelationer, salutogenes och KASAM samt språket och dess betydelse. Stor betydelse läggs på att arbeta med mål och motivation samt praktiska tillämpningsövningar utifrån olika situationer.

För ytterligare information eller bokning av utbildning, kontakta Elisabeth Gråne per tel. 070-367 73 41 eller info@solutionfocus.se.


Läs mer

» Fördjupningsutbildning
» Handledning
» Samtalsledare (internt inom den egna organisationen)
» Reteaming
» Organisationer och arbetsgrupper
» Information
» Föreläsning
» Psykiatrin
» Rehabiliteringsarbete
» KASAM och Salutogenes
» Lösningsfokuserat ledarskap
» Grundutbildning lösningsfokuserat arbetssätt


Solutionfocus i Mora AB
Beriholsvägen 87
792 91 MORAinfo@solutionfocus.se
www.solutionfocus.se


070-367 73 41