Dagens datum:
 
»Start    »Utbildning    »Lösningsfokus    »KASAM    »Användning    »Reteaming    »Metod    »Referenser    »Företaget    »Kontakt    
       
  Organisationer och arbetsgrupper

I organisationer och arbetsgrupper finns ibland behov av stöd och coaching framför allt när man hamnar i olika typer av förändringssituationer. Det kan vara frivilliga eller påtvingade förändringar. Det är viktigt att undvika att hamna i "problemfällan", dvs att fastna i destruktiva diskussioner om problem, orsaker och tidigare åtgärder som kanske inte fungerat. När man arbetar lösningsfokuserat finns användbara strukturer och verktyg för istället komma upp på en väg mot lösningar och mål. Fokus ligger på företagets resurser och kompetens.

Involvera hela arbetsplatsen eller arbetslaget i den planerade utbildningsinsatsen i lösningsfokuserat arbetssätt och ni ska se att det ger en god utdelning. Sedan har ni möjlighet att fortsätta på egen hand eller med fortsatt coachingstöd. Metoderna "reteaming" och "dubbelstjärnan" är speciellt inriktade för att arbeta med dessa frågor.

Projekt och planering är andra områden där den lösningsfokuserade metodiken är framgångsrik. Lär er planera och att arbeta med projekt enligt modellen och ni ska se att upptäcker nya framgångsrika vägar.

För ytterligare information eller bokning av utbildning, kontakta Elisabeth Gråne per tel. 070-367 73 41 eller info@solutionfocus.se.


Läs mer

» Fördjupningsutbildning
» Handledning
» Samtalsledare (internt inom den egna organisationen)
» Reteaming
» Organisationer och arbetsgrupper
» Information
» Föreläsning
» Psykiatrin
» Rehabiliteringsarbete
» KASAM och Salutogenes
» Lösningsfokuserat ledarskap
» Grundutbildning lösningsfokuserat arbetssätt


Solutionfocus i Mora AB
Beriholsvägen 87
792 91 MORAinfo@solutionfocus.se
www.solutionfocus.se


070-367 73 41