Dagens datum:
 
»Start    »Utbildning    »Lösningsfokus    »KASAM    »Användning    »Reteaming    »Metod    »Referenser    »Företaget    »Kontakt    
       
  Coaching

Coaching är något vi alla behöver i olika situationer.  Framför allt när man står inför förändring eller nya utmaningar. Om man har behov av något för egen del eller behöver stöd i en speciell situation är coaching det vi uppskattar och som ger oss kraft att gå vidare. Är du redan på gång mot ett mål så är det också viktigt med stöd och uppmuntran för att fortsätta och för att få den energi som behövs.

Vår erfarenhet är att arbetslag och grupper av olika slag får extra motivation efter lösningsfokuserad coaching. De mest tveksamma tycker att det blir roligare och det skapas en gemensamhet kring det mål man strävar mot.

Lösningsfokuserad coaching för grupper hjälper er att utvecklas i en riktning som skapar positiv energi. Fokus ligger på att alla i gruppen är lika viktiga och att allas röster är lika värdefulla. Beroende på vad som gruppen vill arbeta med tittar vi på vilka mål man har eller vill ha. Tyngdpunkten ligger på att undersöka resurser, tillgångar och kompetens i gruppen för att se vad man kan göra mer av.

Coaching eller stödsamtal kan också för enskilda personer vara en bra hjälp att komma vidare i olika situationer. Lösningsfokuserade stödsamtal under en period ger kraft att exempelvis fatta ett beslut, få ökad motivation eller att hantera en situation som man kanske tappat greppet om.

Ifall det finns en psykiatriatisk problematik eller psykisk sjukdom hos den hjälpsökande rekommenderas en bedömning av psykiatriskt utbildad person och vid behov lösningsfokuserad terapeutisk behandling av en legitimerad terapeut.

För ytterligare information, kontakta Elisabeth Gråne per telefon 070-367 73 41 eller info@solutionfocus.se.


Läs mer

» Ledarskap
» Coaching
» Psykiatrin
» Handläggning
» Rehabilitering


Solutionfocus i Mora AB
Beriholsvägen 87
792 91 MORAinfo@solutionfocus.se
www.solutionfocus.se


070-367 73 41