Dagens datum:
 
»Start    »Utbildning    »Lösningsfokus    »KASAM    »Användning    »Reteaming    »Metod    »Referenser    »Företaget    »Kontakt    
       
  Ledarskap

Det lösningsfokuserade ledarskapet präglas av att ledaren aktivt tar tillvara medarbetarnas kompetens och resurser. Det handlar om att inspirera både grupper och individer till att känna ett engagemang i det arbete de har att utföra.

Ledaren arbetar över ett stort område. Det är allt ifrån att arbeta med mål och visioner på det högre planet till att arbeta med budget och medarbetarsamtal. Det kräver oerhört mycket av ledaren och ofta så är tidsmarginalerna mycket små.

Ledaren får tämligen ofta rollen att vara den som ska lösa problem som uppstår. Det kan till exempel vara att få ner långtidssjukskrivningarna på arbetsplatsen eller något projekt som kört fast. Många ledare berättar om hur ansvaret hamnar hos dem och hur förväntningarna på att de ska lösa problemen kan kännas betungande.

Den lösningsfokuserade modellen vänder på allt detta och fokuserar istället på hur man tillsammans kan skapa lösningar och att söka mål och delmål i olika situationer. Det inbjuder till att medarbetarna känner ökad delaktighet och tar ett större eget ansvar i sin egen process. Det är en strukturerad metod som ger konkreta vertyg och som är ett bra stöd i det dagliga arbetet.

Utgångspunkterna är att omformulera problem till hur man vill ha det istället. Vi söker friskfaktorer och det som ger hälsa (salutogent). Då skapas ett annat utgångsläge i samarbetet och det är lättare att fokusera på lösningar och mål. Man bygger också vidare på det som redan fungerar och funderar över vilka förändringar som man vill uppnå. Planeringen baserar sig på det som framkommit och man kommer överens om nästa steg i processen.

Eftersom det lösningsfokuserade arbetssättet skiljer sig från det problemorienterade, som vi är vana vid, så behöver vi en struktur och verktyg som stödjer oss i samtal vi har.

Utbildningen vi erbjuder i lösningsfokuserat ledarskap innehåller följande: Grunderna i lösningsfokuserat arbetssätt, förändringsarbete i verksamheten, mål och målsättningar, medarbetar- och rehabiliteringssamtal, skapa delaktighet och ansvarstagande samt språket och dess betydelse. Ni får med er konkreta verktyg och tekniker som är mycket användbara i ert uppdrag som ledare.

För mer information och bokning av utbildning, kontakta Elisabeth Gråne per telefon 070-367 73 41 eller info@solutionfocus.se.


Läs mer

» Ledarskap
» Coaching
» Psykiatrin
» Handläggning
» Rehabilitering


Solutionfocus i Mora AB
Beriholsvägen 87
792 91 MORAinfo@solutionfocus.se
www.solutionfocus.se


070-367 73 41