Dagens datum:
 
»Start    »Utbildning    »Lösningsfokus    »KASAM    »Användning    »Reteaming    »Metod    »Referenser    »Företaget    »Kontakt    
       
  Psykiatrin

Den lösningsfokuserade korttidsterapin har utvecklats sedan 1970-talet och har nu en given plats inom psykiatrin som metod och förhållningssätt. Dokumentation och forskning bekräftar att arbetssättet främjar en positiv utveckling hos patienter med psykiatrisk problematik. (Läs mer under länken "forskning".)

Det lösningsfokuserade arbetssättet har teoretiska kopplingar till KASAM (Känsla Av SAMmanhang) och systemiskt tänkande. En bärande grundtanke i det lösningsfokuserade arbetssättet är att ta reda på vad som fungerar och vad som är meningsfullt för patienten. Man arbetar medvetet med de salutogena faktorer som patienten har och samskapar tillsammans med patienter kring vad samarbetet ska handla om.

Det lösningsfokuserade arbetssättet innebär en konkretisering av ett verktyg för att förverkliga och säkerställa patientens KASAM. Det skapar en ökad begriplighet i sammanhanget, ökar patientens hanterbarhet och framför allt så arbetar man med det som patienten själv beskriver som meningsfullt. Den systemteoretiska och språkfilosofiska basen i lösningsfokuserat arbetssätt medverkar till att patienterna under samtalet själva kan formulera tankar om hur den egna lösningen skulle kunna se ut.

För ytterligare information eller bokning av utbildning, kontakta Elisabeth Gråne per telefon 070-367 73 41 eller info@solutionfocus.se


Läs mer

» Ledarskap
» Coaching
» Psykiatrin
» Handläggning
» Rehabilitering


Solutionfocus i Mora AB
Beriholsvägen 87
792 91 MORAinfo@solutionfocus.se
www.solutionfocus.se


070-367 73 41