Dagens datum:
 
»Start    »Utbildning    »Lösningsfokus    »KASAM    »Användning    »Reteaming    »Metod    »Referenser    »Företaget    »Kontakt    
       
  Rehabilitering

Det finns olika former av rehabilitering och människors behov av rehabiliteringsinsats varierar beroende på hur individens situation ser ut. Många olika yrkeskategorier arbetar inom olika rehabiliteringsinstitut eller verksamheter inom stat-, kommun- och landsting med att hjälpa individer tillrätta i olika situationer.

Några exempel på olika former av rehabilitering: Fysisk rehabilitering, medicinsk rehabilitering, psykisk rehabilitering, social rehabilitering, rehabilitering från spel och missbruk samt arbetslivsinriktad rehabilitering.

Människor kan en komplex bild där flera av dessa former av rehabilitering kan vara aktuell över olika tidsperioder.

Vilken är den gemensamma nämnaren för alla dessa former av rehabilitering? Det är samtalet. I samtalet kommer man fram till vilken form av rehabilitering som är aktuell. Man bestämmer målet för den aktuella rehabiliteringsinsatsen och man diskuterar det praktiska genomförandet. Kundens/patientens motivation är den viktigaste faktorn i samarbetet.

Den lösningsfokuserade samtalsmetodiken är ett utomordentligt bra verktyg i rehabiliteringsarbetet, eftersom fokus i rehabilitering ligger på förändring av en situation och en förändring av livet i framtiden. Metodiken är tillämplig i alla former av rehabilitering, med vissa skillnader i tillämpningen beroende på vad situationen handlar om. Förhållningssättet ligger som grund i mötet och samtalet.

För ytterligare information eller bokning av utbildning, kontakta Elisabeth Gråne per telefon 070-367 73 41 eller info@solutionfocus.se


Läs mer

» Ledarskap
» Coaching
» Psykiatrin
» Handläggning
» Rehabilitering


Solutionfocus i Mora AB
Beriholsvägen 87
792 91 MORAinfo@solutionfocus.se
www.solutionfocus.se


070-367 73 41